Program

GRAFIK WARSZTATÓW:
PIĄTEK
11.00-14.00 3h Lelyana "Faire fairy"
14.30-16.30 2h Tiana "Dance from the inside"
Wieczór: konkurs & ATS party

SOBOTA:
9.00-12.00 3h Tiana& Lelyana
12.30-14.30 2 h Lelyana "Wild Woman"
15.00-17.00 2h Tiana and Lelyana
19.30- 22.30 PRESHOW & SHOW

NIEDZIELA:
11.00-13.00 2h Tiana "Layering- something new"
13.30-16.30 POLISH SET
Pożegnalny obiad

MIEJSCE WARSZTATÓW
Szkoła Tańca Adam Czub, al. Niepodległosci 8a IIp. (Dom Kultury Kolejarz), Poznań


WORKSHOPS SCHEDULE:
FRIDAY:
11.00-14.00 3h Lelyana "Faire fairy"
14.30-16.30 2h Tiana "Dance from the inside"
EVENING: CONTEST AND ATS PARTY

SATURDAY:
9.00-12.00 3h Tiana& Lelyana
12.30-14.30 2 h Lelyana "Wild Woman"
15.00-17.00 2h Tiana and Lelyana
19.30- 22.30 PRESHOW &SHOW

SUNDAY:
11.00-13.00 2h Tiana "Layering something new"
13.30-16.30 POLISH SET
AFTERNOON - GOODBYE DINNER

WORKSHOPS LOCATION:
Szkoła Tańca Adam Czub, al. Niepodległosci 8a IIp. (Dom Kultury Kolejarz), Poznań

Copyright © 2014 Tribal Vanguard
Wykonano w technologii HTML5 oraz CSS3

Strona WWW i Administracja Inter Graphic Studio
Webdesign Reklama Strony WWW Druk Administracja Rozwiązania IT. Łukasz Rudzki - Twój Osobisty Grafik Inter Graphic Studio WEJDŹ.